Vår nye turnuslege Elin Helene Berner Almås begynner hos oss 1. Mars 2018. Hun blir hos oss tom August 2018.