Vår nye turnuslege Geir Hermansen begynner hos oss 4. mars 2019. Han blir hos oss t.o.m. august 2019.