Vår nye turnuslege Runa Camilla Dalen begynner hos oss 1. september 2018. Hun blir hos oss t.o.m. februar 2019.