Vår nye turnuslege Runa Camilla Dalen begynner hos oss 1. september 2018. Hun blir hos oss tom Februar 2019.