Vår nye turnuslege Maija Stiina Angell begynner hos oss 1. September 2017. Hun blir hos oss tom Mars 2018.