Vikar på Tau Legesenter

Fra 7. Mai 2018 skal Maija Stiina Angell være vikar på Tau Legesenter.

Hun vikarierer som fastlege for alle som står på: Liste uten fast lege, på Tau Legesenter. (Tidligere Kim Helen Tjøstheim sin liste). 

Fra 3. September skal Jakob Nerverdahl ha et års permisjon fra sin stilling her. (I forbindelse med sykehuspraksis). Vikar dette året blir Kim Røed Pedersen.