Fra 7. mai 2018 skal Maija Stiina Angell være vikar på Tau legesenter. Hun blir i praksis fastlege for pasientene på vikarlisten ("Liste uten fast lege"), som tidligere ble betjent av bl.a. dr. Tjøstheim og dr. Revheim. 

Fra 1. september skal Jakob Neverdahl ha et års permisjon fra sin stilling her, for jobbe på sykehuset som del av spesialisering i allmennpraksis. Kim Røed Pedersen jobber som vikar hos oss denne perioden.