Maija Stiina Angell er i svangerskapspermisjon fra 08.11.21. Vikarlege for henne heter Abdulsatar Rahmani, han begynner hos oss 22.11.21 og blir t.o.m november 2022.