Strand kommune planlegger vaksinasjon ut fra de føringer sentrale myndigheter legger opp til.

Publisert: 13.01.21

Vi har startet vaksinering til sykehjemspasienter og utvalgt helsepersonell. Antall vaksiner tilsendt er svært begrenset, og vi forholder oss til korte varslingsfrister.

Prioriterte grupper vil følge etter hvert.
De som er over 85 år vil være neste prioritet og de vil bli kontaktet.

Vi jobber med digitale løsninger.

 

Tau aktivitetshus rigges til massevaksinasjon.

Vi oppdaterer informasjonen fortløpende.