Vår nye turnuslege Vår Bjånesøy begynner hos oss i mars 2022. Hun blir hos oss t.o.m august 2022.