Vår nye turnuslege Ida Marie Heggem begynner hos oss i mars 2021. Hun blir hos oss t.o.m august 2021.