Vår nye turnuslege Svein Magne Dahl begynner hos oss i september 2021. Han blir hos oss t.o.m februar 2022.