Vår nye turnuslege Marija Medarov begynner hos oss i september 2020. Hun blir hos oss t.o.m. februar 2021.