Vår nye turnuslege Miguel Olsen Rodrigues begynner hos oss i mars 2020. Han blir hos oss t.o.m. august 2020.