Fra 05.02.20 skal Maija Stiina Angell ut i svangerskapspermisjon. Vikarlege for henne heter Rosie Lund.