Priser for konsultasjon, henvisning osv. er nasjonalt fastsatt, disse finner du her:

 

Takstplakater-Fastlegetariffen-2023-2024.pdf (legeforeningen.no)

 

Prislister attester nov 2023 – nov 2024

Bekreftelser, attester, legeerklæringer, mm.

Korte: Bekreftelse på termin, avbrudd av reise o.l.

 

150 kr

Middels: Fraværattester VGS, fritak fra kroppsøving, attest til selvangivelsen

 

250 kr

Lange: eller særlig tidskrevende

 

Etter avtale/timepris

 

 

Førerkort:

Førerkortattest

750 kr

 

Idrett/sport:

Sportsdykkere

1250 kr

Norges motorsport forbund

700 kr

Antidoping norge

600 kr

Fallskjermhoppere

1200 kr

Travselskapet

1100 kr

Norges kickboksing forbund

700 kr

 

 

 

Kommunen:

TT kort

500 kr

Handikapp parkering

500 kr

Legeattest ved adopsjonssøknad

600 kr

Tildeling av helsehjelp og sosialtjeneste Strand kommune ( avhenger av omfanget)

280 - 550 kr

 

Legeforeningen:

Helbredserklæring

650 kr

 

 

Militærhelbredsattester:

Akuttsykdom ved fremmøte til rep./øvelser og HV øvelser

500kr

Helseattest for jobb ved Jan Mayen/Hopen

550 kr

Helseattest for utskrivningspliktige

600 kr

Tjeneste i Norges internasjonale styrker

1000 kr

 

Misjonsselskapene:

Legeattest ved utreise/hjemkomst

900 kr

 

Norges Røde Kors:

Helbredsattest

900 kr

 

Norsk utviklingshjelp:

Helbredserklæring

900 kr

 

Norsk-amerikansk studentutveksling:

Legeattest

600 kr

 

Oljedirektoratet:

Offshoreattest

2500 kr

 

Sjømannsattest:

Legeerklæring for sjømenn

2350 kr

 

Politietaten:

Politiskole aspiranter

1500

 

Reiselivsbransjen:

Legeattest

650 kr

 

Sivilforsvaret:

SF skjema 17

650 kr