Priser for konsultasjon, henvisning osv. er nasjonalt fastsatt, disse finner du her:

 

 https://normaltariffen.legeforeningen.no/asset/pdf/Takstplakater-Fastlegetariffen-2022-2023.pdf

Pris for erklæringer, attester osv. bestemmes av det enkelte legesenter. Våre priser finner du under:

 

Attesttype

Pris 2022

Førerkort:

 

Legeattest ved søknad om førerkort

675

 

 

 

 

Parkeringstillatelse for funksjonshemmede

240

Idrettsfolk

 

1. gangs undersøkelse (helbredserklæring)

355

Senere undersøkelser

285

Sportsdykkere: legeundersøkelse på fastsatt skjema fra Norges Dykkerforbund

1370

Norges Motorsportsforbund

645

Legeforeningen

 

Helbredserklæring (formular 1) middelsstort skjema

595

Norsk-amerikansk studentutveksling

1050

Oljedirektoratet

 

Honorar for legeerklæring av arbeidstakere i petroleums­virksomheten på den norske kontinentalsokkel (Helsetilsynets blankett 1-1149)

2060

Kommunene

 

Legeerklæring til transporttjeneste for funksjons­hemmede

 

365

Politietaten

 

Elever til Politiskolen

1065

Skoler og kurs i helsevesenet

 

Helbredsattest for søkere

700

 

 

Øvrige attester/erklæringer faktureres kr. 125,- per påbegynte 5 min.

 

Gebyr for vaksinering er på 180 kr. Ved flere vaksiner samtidig beregnes deretter kr. 70 per vaksine.

Overvåket urinprøver til rusmiddelanalyse (tas kun unntaksvis og etter avtale med fastlegen): kr 350