Priser for konsultasjon, henvisning osv. er nasjonalt fastsatt, disse finner du her:
Offisiell prisliste fra legeforeningen

 

Pris for erklæringer, attester osv. bestemmes av det enkelte legesenter. Våre priser finner du under:

 

Attesttype

Pris 2020

Førerkort:

 

Legeattest ved søknad om førerkort

620

 

 

 

 

Parkeringstillatelse for funksjonshemmede

225

Idrettsfolk

 

1. gangs undersøkelse (helbredserklæring)

330

Senere undersøkelser

265

Sportsdykkere: legeundersøkelse på fastsatt skjema fra Norges Dykkerforbund

1275

Norges Motorsportsforbund

600

Legeforeningen

 

Helbredserklæring (formular 1) middelsstort skjema

555

Norsk-amerikansk studentutveksling

980

Oljedirektoratet

 

Honorar for legeerklæring av arbeidstakere i petroleums­virksomheten på den norske kontinentalsokkel (Helsetilsynets blankett 1-1149)

2060

Kommunene

 

Legeerklæring til transporttjeneste for funksjons­hemmede

 

340

Politietaten

 

Elever til Politiskolen

990

Skoler og kurs i helsevesenet

 

Helbredsattest for søkere

650

 

 

Øvrige attester/erklæringer faktureres kr. 110,- per påbegynte 5 min.

 

Gebyr for vaksinering er på 170 kr. Ved flere vaksiner samtidig beregnes deretter kr. 60 per vaksine.