Priser for konsultasjon, henvisning osv. er nasjonalt fastsatt, disse finner du her:

 

 https://normaltariffen.legeforeningen.no/asset/pdf/Takstplakater-Fastlegetariffen-2022-2023.pdf

Pris for erklæringer, attester osv. bestemmes av det enkelte legesenter. Våre priser finner du under:

 

Attesttype

Pris 2023

Førerkort:

 

Legeattest ved søknad om førerkort

695

 

 

 

 

Parkeringstillatelse for funksjonshemmede

250

Idrettsfolk

 

1. gangs undersøkelse (helbredserklæring)

365

Senere undersøkelser

295

Sportsdykkere: legeundersøkelse på fastsatt skjema fra Norges Dykkerforbund

1410

Norges Motorsportsforbund

665

Legeforeningen

 

Helbredserklæring (formular 1) middelsstort skjema

615

Norsk-amerikansk studentutveksling

1080

Oljedirektoratet

 

Honorar for legeerklæring av arbeidstakere i petroleums­virksomheten på den norske kontinentalsokkel (Helsetilsynets blankett 1-1149)

2120

Kommunene

 

Legeerklæring til transporttjeneste for funksjons­hemmede

 

375

Politietaten

 

Elever til Politiskolen

1095

Skoler og kurs i helsevesenet

 

Helbredsattest for søkere

720

 

 

Øvrige attester/erklæringer faktureres kr. 130,- per påbegynte 5 min.

 

Gebyr for vaksinering er på 185 kr. Ved flere vaksiner samtidig beregnes deretter kr. 70 per vaksine.

Overvåket urinprøver til rusmiddelanalyse (tas kun unntaksvis og etter avtale med fastlegen): kr 360