Send til 2097:

TAU fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

TAU 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Viktig informasjon om Koronaviruset

Tau Legesenter

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene.

 

DETTE GJELDER VANLIGE KONSULTASJONER,

IKKE AKUTT-TIMER.

 

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

 

For bestilling av resepter, se beskrivelse under "Bestillinger".

Aktuelt


SOMMERFERIE TIL LEGENE 2021 :)

22. juni 2021

  • HANS ERIK HAVER       19.07 - 15.08 
  • JAKOB NEVERDAHL      19.07 - 15.08 
  • ANJA DE JONG             21.06 - 11.07 og 16.08 - 22.08 
  • HERMAN DOELAND       21.06 - 18.07 
  • MAIJA STIINA ANGELL  28.06 - 18.07 
  • IDA MARIE HEGGEM     19.07 - 08.08 

Munnbind!

26. januar 2021

Vi ønsker at alle bruker munnbind ved time på legekontoret vårt. Barn under 12 år er ikke påkrevd å bruke, men må gjerne bruke hvis de klarer :)

Turnuslege!

14. januar 2021

Vår nye turnuslege Ida Marie Heggem begynner hos oss i mars 2021. Hun blir hos oss t.o.m august 2021.

Korona vaksinasjon

14. januar 2021

Strand kommune planlegger vaksinasjon ut fra de føringer sentrale myndigheter legger opp til.

Publisert: 13.01.21

Vi har startet vaksinering til sykehjemspasienter og utvalgt helsepersonell. Antall vaksiner tilsendt er svært begrenset, og vi forholder oss til korte varslingsfrister.

Prioriterte grupper vil følge etter hvert.
De som er over 85 år vil være neste prioritet og de vil bli kontaktet.

Vi jobber med digitale løsninger.

 

Tau aktivitetshus rigges til massevaksinasjon.

Vi oppdaterer informasjonen fortløpende.

Forandringer i legebemanningen hos oss!

13. januar 2021

Fra januar til september har Anja De Jong permisjon fra Tau Legesenter for å være smittevernlege på heltid.

Hennes listepasienter vil i januar bli betjent av de andre legene på Tau Legesenter. Fra juni vil Sajid Mehmood betjene denne fastlegelisten.

.

Det er stor pågang med henvendelser til legekontorene pr. telefon, blant annet angående koronatesting

12. januar 2021

Publisert12.01.2021 09.14
 
Sist endret12.01.2021 09.14
 

Det er spesielt fra morgenen av at det er vanskelig å få besvart alle innen fristen for testing.

Derfor anbefales følgende:

Telefoner om koronatesting samme dag: Ring legekontoret mellom klokka 08:30 og 10:30.

Telefoner om koronatesting dagen etterpå: Ring dagen før du ønsker test, etter klokka 13:00

Andre henvendelser som ikke haster spesielt: Bruk digital melding via Helsenorge.no eller ring etter klokka 13:00.

vh, Anja

Prisliste 2021

25. januar 2017

Priser for konsultasjon, henvisning osv. er nasjonalt fastsatt, disse finner du her:

https://normaltariffen.legeforeningen.no/asset/pdf/Takstplakater-Fastlegetariffen-2020-2021.pdf

 

Pris for erklæringer, attester osv. bestemmes av det enkelte legesenter. Våre priser finner du under:

 

Attesttype

Pris 2021

Førerkort:

 

Legeattest ved søknad om førerkort

650

 

 

 

 

Parkeringstillatelse for funksjonshemmede

230

Idrettsfolk

 

1. gangs undersøkelse (helbredserklæring)

340

Senere undersøkelser

275

Sportsdykkere: legeundersøkelse på fastsatt skjema fra Norges Dykkerforbund

1315

Norges Motorsportsforbund

620

Legeforeningen

 

Helbredserklæring (formular 1) middelsstort skjema

570

Norsk-amerikansk studentutveksling

1010

Oljedirektoratet

 

Honorar for legeerklæring av arbeidstakere i petroleums­virksomheten på den norske kontinentalsokkel (Helsetilsynets blankett 1-1149)

2060

Kommunene

 

Legeerklæring til transporttjeneste for funksjons­hemmede

 

350

Politietaten

 

Elever til Politiskolen

1020

Skoler og kurs i helsevesenet

 

Helbredsattest for søkere

670

 

 

Øvrige attester/erklæringer faktureres kr. 110,- per påbegynte 5 min.

 

Gebyr for vaksinering er på 170 kr. Ved flere vaksiner samtidig beregnes deretter kr. 60 per vaksine.

 

Nyhet! Digital Dialog - nye tjenester på nett

29. september 2016

På helsenorge.no kan du velge blant ledige legetimer, sende henvendelser til legekontoret og kommunisere elektronisk direkte med fastlegen din.

Info. ang influensavaksine.

22. september 2016

Risikogruppene som tidligere:

alle personer over 65år, beboere på alders- og sykehjem, voksne og barn med alvorlig hjerte- eller lungesykdom eller nedsatt infeksjonsforsvar og alle med diabetes mellitus, personer som er overvektige (KMI over 40) og gravide etter 13. svangerskapsuke. Også pårørende til personer med nedsatt immunforsvar, svinerøktere og helsepersonell med direkte pasientkontakt anbefales å ta vaksinen.

 

Anja De Jong, smittevernlege.